Hjem - Lions Herning

Menu

Vi hjælper

Lions Club Herning afholder en række indtægtsgivende aktiviteter hen over året. Overskuddet fra disse aktiviteter er grundlaget for vores mange donationer i primært lokalområdet.
Vi har bl.a. doneret penge til handicapinstitutioner, hospitalet, børnehjem og invalideorgansationer, samt til en række ungdomsformål.
Vi donerer hvert år via lokale humanitære organisationer som Blå Kors Varmestue, Huset,  Dansk Folkehjælp m.fl. et beløb til julehjælp til værdigt trængende i lokalområdet.
Via donation til Lions Club Danmarks Katastrofefond støtter vi ligeledes hjælpeindsatser ved større katastrofer rundt omkring i hele verden. 

Følg Lions