Hjem - Lions Herning

Menu

Lions Herning

Hvad er Lions Club Herning

 • Lions Club Herning blev chartret/stiftet den 12. juni 1965
 • Klubbens medlemmer er mænd fra forskellige erhverv
 • Vi afholder klubmøder den 1. og 3. tirsdag i måneden - bortset fra sommermånederne
 • Klubmøderne foregår i klublokalerne Hosebinderhuset, Dalgasgade 45, Herning - men også ved virksomhedsbesøg i lokalområdet.
 • Klubmøderne holdes efter en dagsorden med spisning for egen regning - typisk et foredrag om samfundsforhold, socialt samvær og drøftelse af aktuelle klubemner
 • Desuden har vi tilbagevendende aktviteter som høstfest og afslutningsfest samt særlige arrangementer - alle med ægtefæller
 • Klubben har p.t. 22 medlemmer og medlemskontingentet er 1700,00 kr. årligt, som blandt andet dækker klubbens administration og leje af lokaler
 • Som humanitær forening  indsamler vi økonomiske midler til at hjælpe medmennesker i nød og til en bedre forståelse mellem mennesker
 • Alle indsamlede midler doneres - 0 % i administration - det er Lions
 • Vore hovedaktiviteter er gødningssalg til private og lotteriaktiviteter i forbindelse med gågadeaktiviteter i Herning - f.eks. ved Open By Night
 • Overskuddet fra disse aktiviteter er grundlaget for vores mange donationer i lokalområdet - f.eks. til handicaporganisationer, børnehjem, invalideorganisationer, julehjælp og mange ungdomsformål
 • Lions Club Herning tilbyder medlemmerne et godt kammeratskab - et spændende klubliv med gode aktviteter - mulighed for at være kreativ og udvikle din personlighed ved aktivt at påtage dig opgaver i klubben samt i de overordnede Lionsorganisationer som Zone og Distrikt
 • Distriktet tilbyder et godt uddannelsesprogram og ledertræning, så man altid er forberedt til de forskellige jobs i Lions
 • Som medlem af Lions Club Herning forventer vi, at du er en god kammerat - lever op til vores motto "we serve" - er en aktiv del i udførelse af klubbens aktiviteter - bidrager til et godt socialt og kammeratligt klubliv - prøver at finde nye medlemmer, som du kender og kan anbefale
 • Lions er ikke en loge - men en forening som alle Lions-klubber verden over. I Lions Club Herning har vi har en kammeratlig og fornøjelig omgangstone og klubben er grobund for et bredt netværk med mange repræsenterede erhverv

                  
                             Stiftelse af Lions Club Herning den 12. juni 1965 på Herning Gymnasium
 

Følg Lions